NỒI NẤU BÚN PHỞ THÀNH NGHĨA

NỒI NẤU BÚN PHỞ THÀNH NGHĨA

NỒI NẤU BÚN PHỞ THÀNH NGHĨA

HỖ TRỢ LẮP ĐẶT

HỖ TRỢ LẮP ĐẶT

Hợp tác và là nhà cung cấp thiết bị
CHẤT LƯỢNG 100%

CHẤT LƯỢNG 100%

Cam kết sản phẩm 100% inox 304
BẢO HÀNH 6 NĂM

BẢO HÀNH 6 NĂM

Hợp tác và là nhà cung cấp thiết bị
GIAO HÀNG

GIAO HÀNG

Hợp tác và là nhà cung cấp thiết bị
Sản phẩm nổi bật
Chỏ Hấp Cơm 44Cm

Chỏ Hấp Cơm 44Cm

Giá: 7.000.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 250L

Nồi Nấu Phở 250L

Giá: 16.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 12.000.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 250 Lít

Nồi Nấu Phở 250 Lít

Giá: 15.000.000 vnđ

Nồi Luộc Bắp 150L

Nồi Luộc Bắp 150L

Giá: 11.500.000 vnđ

Bếp Chiên 2 Ngăn

Bếp Chiên 2 Ngăn

Giá: 7.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 20 Lít

Nồi Nấu Phở 20 Lít

Giá: 3.600.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện 80L

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện 80L

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Giá: 7.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Giá: 6.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 10 Khay

Tủ Nấu Cơm 10 Khay

Giá: 26.500.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 9.000.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Rượu 100 Lít

Nồi Nấu Rượu 100 Lít

Giá: 23.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 6 Khay

Tủ Nấu Cơm 6 Khay

Giá: 19.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Giá: 15.500.000 vnđ

Chảo Chiên Công Nghiệp

Chảo Chiên Công Nghiệp

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Giá: 7.500.000 vnđ

Thùng Đựng Nước Đá Vuông

Thùng Đựng Nước Đá Vuông

Giá: 6.000.000 vnđ

Thùng Đựng Nước Đá

Thùng Đựng Nước Đá

Giá: 8.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 7.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 30L 3 Lớp

Nồi Nấu Cháo 30L 3 Lớp

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít Ngăn 3

Nồi Nấu Cháo 80 Lít Ngăn 3

Giá: 12.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi 3 Lớp 100 Lít 3 Ngăn

Nồi 3 Lớp 100 Lít 3 Ngăn

Giá: 13.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 200 Lít

Nồi Nấu Phở 200 Lít

Giá: 13.000.000 vnđ

Nồi Nấu Phở Đôi 20L Và 60L

Nồi Nấu Phở Đôi 20L Và 60L

Giá: 10.100.000 vnđ

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Giá: 7.500.000 vnđ

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Giá: 4.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 8 Khay

Tủ Nấu Cơm 8 Khay

Giá: 22.000.000 vnđ

Chảo Chiên

Chảo Chiên

Giá: 11.000.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 60 Lít

Nồi Nấu Phở 60 Lít

Giá: 6.300.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Giá: 6.800.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Giá: 7.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 50L , 80L

Nồi Nấu Cháo 50L , 80L

Giá: 20.000.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 200 Lít

Nồi Nấu Phở 200 Lít

Giá: 14.000.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 150 Lít

Nồi Nấu Phở 150 Lít

Giá: 11.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Giá: 7.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Giá: 6.800.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 70 Lít

Nồi Nấu Phở 70 Lít

Giá: 6.400.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 60 Lít

Nồi Nấu Phở 60 Lít

Giá: 5.800.000 vnđ

Nồi Phở 50 Lít

Nồi Phở 50 Lít

Giá: 5.400.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 40 Lít

Nồi Nấu Phở 40 Lít

Giá: 4.900.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 30L

Nồi Nấu Phở 30L

Giá: 4.200.000 vnđ

Nồi Nấu Phở Chân Cao 150 Lít

Nồi Nấu Phở Chân Cao 150 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 20 Lít

Nồi Nấu Phở 20 Lít

Giá: 3.800.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 12.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Giá: 36.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 12.000.000 vnđ

Nồi Nấu Rượu 120 Lít

Nồi Nấu Rượu 120 Lít

Giá: 14.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 12.000.000 vnđ

Máy Xay Giò Chả 10Kg

Máy Xay Giò Chả 10Kg

Giá: 24.000.000 vnđ

Nồi Nấu Rượu 80L

Nồi Nấu Rượu 80L

Giá: 10.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Giá: 85.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80L

Nồi Nấu Cháo 80L

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Rượu Và Bia

Nồi Nấu Rượu Và Bia

Giá: Liên hệ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 120 Lít

Nồi Nấu Cháo 120 Lít

Giá: 12.500.000 vnđ

Tủ Thức Ăn Nóng

Tủ Thức Ăn Nóng

Giá: Liên hệ

Nồi Nấu Sữa Đậu Nành 60L

Nồi Nấu Sữa Đậu Nành 60L

Giá: 8.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Giá: 15.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Giá: 15.500.000 vnđ

Nồi Nấu Sữa Đậu Nành

Nồi Nấu Sữa Đậu Nành

Giá: 8.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 12.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Giá: 15.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 30 Lít

Nồi Nấu Cháo 30 Lít

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Giá: 8.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 14 Khay

Tủ Nấu Cơm 14 Khay

Giá: 32.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Hấp 300L

Nồi Hấp 300L

Giá: Liên hệ

Nồi Hấp Giò Chả

Nồi Hấp Giò Chả

Giá: 5.400.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 50 Lít

Nồi Nấu Cháo 50 Lít

Giá: 8.500.000 vnđ

TỦ NẤU CƠM 6 KHAY

TỦ NẤU CƠM 6 KHAY

Giá: 19.000.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Cháo 150L

Nồi Cháo 150L

Giá: 15.500.000 vnđ

Máy  xay giò chả

Máy xay giò chả

Giá: 19.000.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 8.900.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 120 Lít

Nồi Nấu Cháo 120 Lít

Giá: 12.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 10 Khay

Tủ Nấu Cơm 10 Khay

Giá: 26.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 120 L

Nồi Nấu Cháo 120 L

Giá: 12.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Giá: 36.000.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 6.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 8.900.000 vnđ

Tủ Cơm 4 Khay

Tủ Cơm 4 Khay

Giá: 14.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 50 Lít

Nồi Nấu Cháo 50 Lít

Giá: 8.000.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Giá: Liên hệ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Cháo 40L

Nồi Cháo 40L

Giá: 8.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100L

Nồi Nấu Cháo 100L

Giá: 11.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80L

Nồi Nấu Cháo 80L

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60L

Nồi Nấu Cháo 60L

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 30L

Nồi Nấu Cháo 30L

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 50,60L

Nồi Nấu Cháo 50,60L

Giá: 18.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Giá: 8.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 11.500.000 vnđ

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Giá: 5.000.000 vnđ

Nồi Bánh Cuốn 40x30

Nồi Bánh Cuốn 40x30

Giá: 4.500.000 vnđ

Nồi Hấp Bánh Bèo

Nồi Hấp Bánh Bèo

Giá: 4.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở - Cháo
Nồi Nấu Phở 250L

Nồi Nấu Phở 250L

Giá: 16.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 12.000.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 250 Lít

Nồi Nấu Phở 250 Lít

Giá: 15.000.000 vnđ

Nồi Luộc Bắp 150L

Nồi Luộc Bắp 150L

Giá: 11.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 20 Lít

Nồi Nấu Phở 20 Lít

Giá: 3.600.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện 80L

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện 80L

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Giá: 7.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Giá: 15.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Giá: 7.500.000 vnđ

Thùng Đựng Nước Đá Vuông

Thùng Đựng Nước Đá Vuông

Giá: 6.000.000 vnđ

Thùng Đựng Nước Đá

Thùng Đựng Nước Đá

Giá: 8.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 30L 3 Lớp

Nồi Nấu Cháo 30L 3 Lớp

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít Ngăn 3

Nồi Nấu Cháo 80 Lít Ngăn 3

Giá: 12.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi 3 Lớp 100 Lít 3 Ngăn

Nồi 3 Lớp 100 Lít 3 Ngăn

Giá: 13.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 200 Lít

Nồi Nấu Phở 200 Lít

Giá: 13.000.000 vnđ

Nồi Nấu Phở Đôi 20L Và 60L

Nồi Nấu Phở Đôi 20L Và 60L

Giá: 10.100.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 60 Lít

Nồi Nấu Phở 60 Lít

Giá: 6.300.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Giá: 6.800.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Giá: 7.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 50L , 80L

Nồi Nấu Cháo 50L , 80L

Giá: 20.000.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 200 Lít

Nồi Nấu Phở 200 Lít

Giá: 14.000.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 150 Lít

Nồi Nấu Phở 150 Lít

Giá: 11.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Nồi Nấu Phở 100 Lít

Giá: 7.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Nồi Nấu Phở 80 Lít

Giá: 6.800.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 70 Lít

Nồi Nấu Phở 70 Lít

Giá: 6.400.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 60 Lít

Nồi Nấu Phở 60 Lít

Giá: 5.800.000 vnđ

Nồi Phở 50 Lít

Nồi Phở 50 Lít

Giá: 5.400.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 40 Lít

Nồi Nấu Phở 40 Lít

Giá: 4.900.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 30L

Nồi Nấu Phở 30L

Giá: 4.200.000 vnđ

Nồi Nấu Phở Chân Cao 150 Lít

Nồi Nấu Phở Chân Cao 150 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 20 Lít

Nồi Nấu Phở 20 Lít

Giá: 3.800.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 12.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 12.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 12.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Giá: 85.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80L

Nồi Nấu Cháo 80L

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 120 Lít

Nồi Nấu Cháo 120 Lít

Giá: 12.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Giá: 15.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Giá: 15.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 12.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Nồi Nấu Cháo 150 Lít

Giá: 15.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 30 Lít

Nồi Nấu Cháo 30 Lít

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Nồi Nấu Phở 120 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Giá: 8.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Nồi Nấu Cháo 80 Lít

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 50 Lít

Nồi Nấu Cháo 50 Lít

Giá: 8.500.000 vnđ

Nồi Cháo 150L

Nồi Cháo 150L

Giá: 15.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 8.900.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 120 Lít

Nồi Nấu Cháo 120 Lít

Giá: 12.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 120 L

Nồi Nấu Cháo 120 L

Giá: 12.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 8.900.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 50 Lít

Nồi Nấu Cháo 50 Lít

Giá: 8.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Cháo 40L

Nồi Cháo 40L

Giá: 8.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100L

Nồi Nấu Cháo 100L

Giá: 11.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 80L

Nồi Nấu Cháo 80L

Giá: 10.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60L

Nồi Nấu Cháo 60L

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 30L

Nồi Nấu Cháo 30L

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 50,60L

Nồi Nấu Cháo 50,60L

Giá: 18.000.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Nồi Nấu Cháo 60 Lít

Giá: 9.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Nồi Nấu Cháo 40 Lít

Giá: 8.500.000 vnđ

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Nồi Nấu Cháo 100 Lít

Giá: 11.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm
Tủ Nấu Cơm 10 Khay

Tủ Nấu Cơm 10 Khay

Giá: 26.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 6 Khay

Tủ Nấu Cơm 6 Khay

Giá: 19.000.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 8 Khay

Tủ Nấu Cơm 8 Khay

Giá: 22.000.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Giá: 36.000.000 vnđ

Tủ Thức Ăn Nóng

Tủ Thức Ăn Nóng

Giá: Liên hệ

Tủ Nấu Cơm 14 Khay

Tủ Nấu Cơm 14 Khay

Giá: 32.000.000 vnđ

Nồi Hấp 300L

Nồi Hấp 300L

Giá: Liên hệ

Nồi Hấp Giò Chả

Nồi Hấp Giò Chả

Giá: 5.400.000 vnđ

TỦ NẤU CƠM 6 KHAY

TỦ NẤU CƠM 6 KHAY

Giá: 19.000.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 6.500.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 6.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 10 Khay

Tủ Nấu Cơm 10 Khay

Giá: 26.500.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Giá: 36.000.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 6.000.000 vnđ

Tủ Cơm 4 Khay

Tủ Cơm 4 Khay

Giá: 14.000.000 vnđ

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Tủ Nấu Cơm 20 Khay

Giá: Liên hệ

Nồi Nấu Khác
Chỏ Hấp Cơm
Chỏ Hấp Cơm 44Cm

Chỏ Hấp Cơm 44Cm

Giá: 7.000.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 9.000.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 6.500.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 7.000.000 vnđ

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Giá: 7.500.000 vnđ

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Giá: 4.000.000 vnđ

Chỏ Hấp Cơm

Chỏ Hấp Cơm

Giá: 6.500.000 vnđ

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Nồi Hấp Bánh Cuốn

Giá: 5.000.000 vnđ

Nồi Nấu Rượu
Nồi Nấu Rượu 100 Lít

Nồi Nấu Rượu 100 Lít

Giá: 23.500.000 vnđ

Nồi Nấu Rượu 120 Lít

Nồi Nấu Rượu 120 Lít

Giá: 14.000.000 vnđ

Nồi Nấu Rượu 80L

Nồi Nấu Rượu 80L

Giá: 10.000.000 vnđ

Nồi Nấu Rượu Và Bia

Nồi Nấu Rượu Và Bia

Giá: Liên hệ

Chảo Chiên
Bếp Chiên 2 Ngăn

Bếp Chiên 2 Ngăn

Giá: 7.500.000 vnđ

Chảo Chiên Công Nghiệp

Chảo Chiên Công Nghiệp

Giá: 6.500.000 vnđ

Chảo Chiên

Chảo Chiên

Giá: 11.000.000 vnđ

BLOG NỒI THÀNH NGHĨA
 NỒI NẤU BÚN PHỞ THÀNH NGHĨA

NỒI NẤU BÚN PHỞ THÀNH NGHĨA

Vào thời tiết nắng nóng như hiện nay từ 26-38 độ C như hiện nay thậm chí ra bên...

16.08.2018

Chọn nồi nấu phở phù hợp

Chọn nồi nấu phở phù hợp

Vào thời tiết nắng nóng như hiện nay từ 26-38 độ C như hiện nay thậm chí ra bên...

16.08.2018

Những lưu ý khi chọn địa điểm mở quán phở

Những lưu ý khi chọn địa điểm mở quán phở

Sau một thời gian chuẩn bị và tìm hiểu, bạn quyết định mở một cửa hàng mới...

16.08.2018

Tại sao nên sử dụng Nồi Nấu Phở Inox

Tại sao nên sử dụng Nồi Nấu Phở Inox

Vào thời tiết nắng nóng như hiện nay từ 26-38 độ C như hiện nay thậm chí ra bên...

16.08.2018

Đăng ký nhận tin
Zalo