string(59) "https://noithanhnghia.com:443/san-pham/cho-hap-com-264.html" Chỏ Hấp Cơm Đường Kính 44 Cm ( 100% Inox 304 )

Chỏ Hấp Cơm Đường Kính 44 Cm ( 100% Inox 304 )

Chỏ Hấp Cơm Đường Kính 44 Cm ( 100% Inox 304 )

Chỏ Hấp Cơm Đường Kính 44 Cm ( 100% Inox 304 )

Zalo